Haarmode Rob
Met ingang van 9 oktober is ons filiaal aan de Heezerweg tijdelijk gesloten op maandag.
Kijk op onze contactpagina voor onze actuele openingstijden. Sorry voor het ongemak!

PRIVACY VERKLARING

Haarmode Rob BV neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over je (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in deze privacyverklaring lezen over je rechten met betrekking tot onze verwerking van je persoonsgegevens. We raden je aan deze privacyverklaring aandachtig door te lezen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@Haarmoderob.nl

Wie is Haarmode Rob BV?

Haarmode Rob is een besloten vennootschap Haarmode Rob BV, kantoorhoudende te 5632PX, Eindhoven , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17227285 Haarmode Rob BV is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens door Haarmode Rob BV de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Haarmode Rob BV jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Haarmode Rob persoonsgegevens over je verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Haarmode Rob BV voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken, en hoe lang de gegevens door Haarmode Rob BV worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens , E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Loyaliteitsprogramma
Gegevens: User ID / Gebruikersnaam, E-mailadres, Telefoonnummer, Naam, Post/factuuradres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrieven, verjaardagskaarten, loyaliteitssysteem
Gegevens: NAW, geboortedatum, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website Doeleinde: Online afspraken maken
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Andere activiteiten Doeleinde: Management
Gegevens: Omzet, bezoekhistorie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Haarmode Rob BV heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Haarmode Rob BV over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Haarmode Rob BV. Je kunt verzoeken dat Haarmode Rob BV je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Haarmode Rob BV de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Haarmode Rob BV of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht je persoonsgegevens van Haarmode Rob BV te verkrijgen. Haarmode Rob BV zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je je gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking je toestemming heeft gekregen, heb je het recht die toestemming (weer) in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Haarmode Rob BV je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Haarmode Rob BV

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@haarmoderob.nl. Haarmode Rob BV zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Haarmode Rob BV een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Haarmode Rob BV je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Haarmode Rob BV verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Haarmode Rob ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Haarmode Rob BV worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Haarmode Rob BV worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over de privacyverklaring en de wijze waarop Haarmode Rob BV je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@haarmoderob.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Haarmode Rob BV jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@haarmoderob.nl Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit persoonsgegevens.